Changes

Tulsa International (Municipal) (TUL/KTUL) moved to Tulsa International Airport (TUL/KTUL): standardize article title
#redirect [[Tulsa International Airport (TUL/KTUL)]]